Præsentation

En løsningsorienteret, HR erfaren hjælpende hånd til individuel personcentreret vejledning, samt opgaveløsning målrettet mindre-og mellemstore virksomheder.

Jeg har samlet al min viden og erfaring i en samlet pakke, og vil som selvstændig rådgiver/Uddannelses-og Erhvervsvejleder gerne tilbyde enkeltpersoner, samt virksomhedsejere, som har fokus på fremtidig jobperspektiv, min ekspertise.

Med mange års erfaring i personalesammenhænge, kan jeg tilbyde:

Vejledning.

Jeg arbejder med individuel personcentreret vejledning.

Der vil blive sat fokus på afklaring af egne ressourcer og muligheder, fokusering på ny orientering, samt på fremtidig jobperspektiv.

Målgruppen er personer, som er uafklarede med hensyn til, hvor deres egne forudsætninger bedst passer ind, usikre på egne interesser og ønskemål, og hvordan disse kan omsættes i form af arbejdsopgaver og uddannelsesmuligheder.

Dybdegående personprofiler
Synliggørelse af dine faglige- og personlige styrker. Ved hjælp af samtale og evt. personprofilanalyse få synliggjort, hvor du har dine styrker. Læs mere om personprofiler her.

Personalerådgivning ifb. virksomhedsændring
Medarbejdersamtaler ved udvidelser, omstruktureringer, sammenlægninger og indskrænkninger. Ændringer og forandringer i en virksomhed, kan skabe utryghed hos medarbejderne. Jeg kan med min naturlige evne til at omgås andre på en tillidsfuld måde, tilbyde at tage samtalerne med dine medarbejdere, og ad den vej få skabt en positiv tilgang til forandringsprocessen. Læs mere om virksomhedsændring her.

Klargøring af virksomhedskultur & værdiggrundlæg
Gensidig forståelse af virksomhedens værdigrundlag og kulturen i virksomheden. Jeg anser det for vigtigt at have forståelse for virksomhedens værdigrundlag og kultur. Der kan jeg med oplysende kommunikation gøre værdierne synlige for virksomhedens medarbejdere. Læs mere om virksomhedskultur og værdigrundlæg her.

Konflikthåndtering
Bidrage med løsning af personale problemstillinger. Ved opståede problemer personalet imellem, kan jeg medvirke til at løse konflikter ved hjælp af konfliktløsning. Læs mere om konflikthåndtering her.

Ideudveksling
Via erfaringsudveksling skabe udviklingsmuligheder. Via ideudveksling medarbejdere og leder imellem i virksomheden, kan jeg være brobyggeren, som synliggør udviklingsmulighederne for din virksomhed. Læs mere om ideudveksling her.